Tartu Kivilinna Kool Description

Tartu Kivilinna Kool on põhikool (haridustase ISCED 2). Kivilinna kool on munitsipaalkool. Õpilaste arv on ligikaudu 950, õpetajaid on 64. Kivilinna kool on Eesti suurim põhikool. Kooli 1.-9. klassis õpivad õpilased vanuses 7-16 eluaastat. Kivilinna koolil on mitu õpifookust, millest kõige olulisemad on (võõr)keeled, loovus, infotehnoloogia, meedia, digiõpe, loodusained ja sport. Koolis kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, näiteks digiõpe, laboratoorsed tööd, õppekäigud, projektinädalad. Õpilaste loovust arendavad õppekavavälised tegevused.

www.kivilinn.tartu.ee