Scoala Gimnaziala "Constantin Parfene" (Romania)

Koolis on 675 õpilast, kes on pärit väga erineva sotsiaal-majandusliku taustaga peredest; kooli 38 õpetajat on kõrgelt kvalifitseeritud. Suur osa Constatin Parfene kooli õpilastest on pärit majanduslikes raskustes või väga madala elatustasemega peredest. Koolis on ka erinevates ainetes andekaid õpilasi (13%) ja enam kui 25%-l õpilastest on väga head õpitulemused. Constatin Parfene nimeline kool on organiseerinud seitse rahvusvahelist sümpoosioni teemal “Kvaliteetne haridus - tänapäeva kooli igapäevane hool”, kus on vahetatud kogemusi, kuidas muuta õppetööd loovamaks ning innovaatilisemaks. Loovus ja innovatsioon peaks tulema just uute õppemeetodite kaudu, et ületada barjäär vana ja jäiga õppekava ning uue õpikäsituse vahel.

www.scoala3cparfenevaslui.ro