Gryd Ltd

GRYD arendab kõrgetasemelist e-õpet, teeb tehnoloogiaalast teadustööd ja pakub õpetajatele ja kasvatajatele koolitusi, mis aitaks viimastel oma töös rakendada tehnoloogiapõhist ehk digiõpet.
GRYD on olnud seotud mitmete üleeuroopaliste projektidega, arendades e-õpet nii haridus- kui ka ärivaldkonnas. GRYD on loonud erinevaid haridus- ja koolitusprogramme nii noortele kui ka täiskasvanutele, keskendudes eriti nendele inimestele, kes on seni haridustehnoloogilisest arengust kõrvale jäänud. Kaasamise märksõnad on olnud ettevõtlikkus, loovus ja digitehnoloogia.

www.gryd.uk