To The Living Book: το έργο σχετίζεται με την ανάγνωση μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας , δηλαδή συνδυάζει την ανάγνωση και την ψηφιακή δημιουργικότητα για να προωθήσει την αγάπη για διάβασμα/ανάγνωση μεταξύ μαθητών 9-15 χρονών.


The Living Book story

Κεφάλαιο 1 Τι διακυβεύεται;

Στην ΕΕ, το 1/5 των μαθητών ηλικίας 15 ετών παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση.

Ομάδες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο χαμηλής απόδοσης περιλαμβάνουν μαθητές από κοινωνικο-οικονομικά μειονεκτούσες οικογένειες, άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο γονέων και εκείνων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι θεωρούν την ανάγνωση κάτι παρωχημένο/εκτός μόδας.

Κατά τον τελευταίο χρόνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός των μαθητών μεταξύ 11-17 χρονών που δεν διαβάζουν καθόλου έχει διπλασιαστεί από 13% σε 26%.

Η κακή απόδοση ανάγνωσης σε συνδυασμό με μια γενική αδιαφορία για την ανάγνωση έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία.

Η ανάγνωση είναι μια πρωταρχική ικανότητα, αυτή που μας επιτρέπει να «υπάρχουμε» και να ζούμε σε ένα πολύπλοκο κόσμο, να κάνουμε ελεύθερες και υπεύθυνες επιλογές ως πολίτες, να εργαζόμαστε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, και να απολαμβάνουμε πληρέστερα τη ζωή μας.

Κεφάλαιο 2 Μια απάντηση

Εμπνευσμένο από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο αναφέρεται στη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με τον κόσμο των φυσικών αντικειμένων, το έργο θέλει να συνδέσει τη φυσική μορφή του βιβλίου στον ψηφιακό κόσμο για να το μετατρέψει σε ένα «ζωντανό βιβλίο». Μία έντονα-βιωμένη εμπειρία για τους νεαρούς αναγνώστες που μπορούν να συμμετέχουν, να μετατρέψουν και να ενισχύσουν ψηφιακά αυτό που διαβάζουν, να εφαρμόσουν έτσι ψηφιακές δεξιοτήτες, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και, τελικά, να εμπλακούν περισσότερο στην ανάγνωση βιβλίων.

 

Η μεικτή προσέγγιση του Ζωντανού Βιβλίου

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν τους μαθητές όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης και την αγάπη για ανάγνωση και να βοηθήσει τους γονείς να ενισχύσουν αυτή τη στρατηγική στο σπίτι.

1

Συνεργατική μάθηση στην τάξη και δραστηριότητες που στοχεύουν στο να προωθήσουν την ανάγνωση και κατανόηση βιβλίων.

2

Εφαρμογή των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών στο παραδοσιακό κείμενο που βασίζεται στο βιβλίο για να βοηθήσει τους μαθητές να ερμηνεύσουν τις ιστορίες και να τις ανακατασκευάσουν με τα δικά τους μάτια.

3

Κοινωνικές μη διαδικτυακές και διαδικτυακές δυναμικές που οδηγούν στη δημιουργία κοινοτήτων ανάγνωσης βιβλίων σε όλη την Ευρώπ

Κεφάλαιο 3: Αφθονία πηγών

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Ζωντανού Βιβλίου

Μια ηλεκτρονική δημοσίευση παρέχει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για να αυξήσει τις δεξιότητες και τα κίνητρα των μαθητών όσον αφορά την ανάγνωση βιβλίων, όσο και τη σωστή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό αυτό.

Σχέδια μαθημάτων και εργαλεία

8 ενότητες οι οποίες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τόσο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες όσο και για τον τομέα των επιστημών/τεχνολογιών. Τα σχέδια παρέχουν στους εκπαιδευτικούς παραδείγματα και ιδέες για το πώς να ενσωματώσουν τις μεθοδολογίες του ζωντανού βιβλίου στις δραστηριότητες της τάξης τους.

Μεικτά Μαθήματα Κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς της επαυξημένης πραγματικότητας

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης αρθρώνεται σε 8 συνεδρίες για να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στη διδασκαλία και τη μάθηση αξιοποιώντας την προσέγγιση του Ζωντανού Βιβλίου.

Μεικτό πρόγραμμα κατάρτισης για τη γονική εμπλοκή

Κατάρτιση η οποία προσφέρεται για να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές γονέων και τους εκπαιδευτικούς με τις απαιτούμενες ικανότητες για να παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση σε γονείς όσον αφορά το πώς να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανάπτυξη των παιδιών τους στην ανάγνωση υιοθετώντας την προσέγγιση του Ζωντανού Βιβλίου.

Κινητικότητα για αναγνώστες επαυξημένης πραγματικότητας

4 βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ομάδων μαθητών σε Κύπρο, Εσθονία, Ρουμανία και Πορτογαλία για να καλλιεργηθεί η ενεργοποίηση διασυνοριακών κοινοτήτων νεαρών αναγνωστών.

Κεφάλαιο 4: Λογότυπο του ΕUC υψηλής ευκρίνειας

Κεφάλαιο 5 Γίνε ένας εκπαιδευτικός επαυξημένης πραγματικότητας

Το Ζωντανό Βιβλίο χρειάζεται καθηγητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (Ανθρωπιστικών, ΤΠΕ και Τεχνολογίας) για να ελέγξουν τις πηγές μας! Σας χρειαζόμαστε! We need you!


Γιατί θα πρέπει να εμπλακείτε μαζί μας;

• Για να πειραματιστείτε με ένα νέο μοντέλο στην τάξη σας έτσι ώστε να πείσετε και τους πιο απρόθυμους μαθητές να ξεκινήσουν την ανάγνωση, ενισχύοντας παράλληλα τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα.
• Για να συμμετάσχετε σε ευέλικτες και υψηλής ποιότητας ευκαιρίες κατάρτισης και μαθήματα για την επαγγελματική σας ανάπτυξη
• Για να πάρετε μια πιστοποίηση ως Εκπαιδευτικός Επαυξημένης Πραγματικότητας και να μας υποστηρίξετε στη διάδοση του μοντέλου και των πηγών στην περιοχή σας
• Για να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό προφίλ σας και να ενισχυθεί η διεθνοποίηση του σχολείου σας με το να ενταχθείτε σε μια τοπική ομάδα υψηλά καταρτισμένων δασκάλων

CHAPTER 6: GET INVOLVED!

Please tell us your first name.
Please tell us your surname
Please tell us your email address.
Please tell us the name of your organisation
Please tell us your country
Invalid Input
Please write your message.
Invalid Input